hinh 1 hinh 2 cao đẳng dược

Học đường

Thưởng Thủ khoa xuất sắc

Tổng số Thủ khoa xuất sắc được tuyên dương hàng năm là 100 thủ khoa, được bằng khen công nhận và số tiền thưởng bằng 4,5 lần mức lương tối thiểu chung.

Khóa học

Tuyển sinh Văn bằng 2 Kế toán, Quản trị Kinh doanh chính qui 2017

Nhân lực ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh cần ở mọi doanh nghiệp, mọi tổ chức, mọi đất nước, mọi thể chế và ở những nước càng phát triển – thì những người có chuyên môn kế toán, quản trị kinh doanh càng được đánh giá cao và kèm theo là cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến cho người có chuyên môn cao trong lĩnh vực này. 

Liên kết website

  • tuyển sinh

Liên kết website

Cao đẳng tế Hà Nội tuyển sinh 2016 Trường Cao đẳng Dược Hà Nội học ở đâu thì tốt