Học đường

Thưởng Thủ khoa xuất sắc

Thưởng Thủ khoa xuất sắc

admin | 2015-06-25 15:58:32

Tổng số Thủ khoa xuất sắc được tuyên dương hàng năm là 100 thủ khoa, được bằng khen công nhận và số tiền thưởng bằng 4,5 lần mức lương tối thiểu chung.

Thông tin về Học đường

Trang :
vẻ đẹp việt nam

Liên kết website

  • tuyển sinh

Liên kết website

Cao đẳng tế Hà Nội tuyển sinh 2016 Trường Cao đẳng Dược Hà Nội học ở đâu thì tốt