Khóa học

Tuyển sinh Văn bằng 2 Kế toán, Quản trị Kinh doanh chính qui 2017

Tuyển sinh Văn bằng 2 Kế toán, Quản trị Kinh doanh chính qui 2017

admin | 2015-07-07 08:44:40

Nhân lực ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh cần ở mọi doanh nghiệp, mọi tổ chức, mọi đất nước, mọi thể chế và ở những nước càng phát triển – thì những người có chuyên môn kế toán, quản trị kinh doanh càng được đánh giá cao và kèm theo là cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến cho người có chuyên môn cao trong lĩnh vực này. 

Tuyển sinh Văn bằng 2 đại học luật kinh tế năm 2015

Tuyển sinh Văn bằng 2 đại học luật kinh tế năm 2015

admin | 2015-05-03 11:02:10

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới, nền kinh tế Việt Nam hiện ngày càng khởi sắc. Biểu hiện rõ ràng nhất là sự phát triển của các doanh nghiệp nội địa cùng với các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài. 

Thông tin về Khóa học

Trang :
vẻ đẹp việt nam

Liên kết website

  • tuyển sinh

Liên kết website

Cao đẳng tế Hà Nội tuyển sinh 2016 Trường Cao đẳng Dược Hà Nội học ở đâu thì tốt